Exciting Upcoming artist- Artistiaid Cyffroes y Dyfodol

For today’s task we were asked to team up in pairs and to interview each-other. I was lucky to enough to get to interview young and inspiring welsh artists, Erin Williams

Together we came up with 8 different questions to ask each other. Here is the interview:

Hello Erin im grateful that you agreed to take part in this interview. The first question What sparked your interest in art? (Beth a danios each diddordeb mewn celf?)

Well, cychwynnodd fy diddordeb mewn celf yn nol yn mlwyddyn 3, am fy mod wedi cael athrawes celf anhygol or ene Mrs Parry, dysgais llawer iawn ganddi fel ddim i fod yn  ovn i drion pethau a deunyddiau newydd. Roedden ni’n creu llawer o waith 3D efo athro amcan y dasg oedd bod mor ddychmygol â meddwl allan o’r bocs oeddan ni yn gelly fod.Efo Mrs Parry creuon ni hunan portread i anfon i griw celf.Rwyf yn ddiolchgar iawn i Mrs Parry

Pa ddeunyddiau ydych chi’n hoffi gweithio efo? (Which material do you prefer working with?)

I fod yn hollol onest rwyf yn hoff o bob mathau o ddeunyddiau gwahanol. Ond os dwi’n gorfod dewis un gweithio efo deunyddiau 3D yw’r un rwyf yn mynd i ddewis. Rwyf yn hoff o ddefnyddio pinnau ffelt enw ‘pro markers’ i greu darluniadau o bobl neu anifeiliaid, rwy’n hoff iawn o allu cymysgu tonyddiaeth rhwng lliwiau gwahanol, creu cysgodion a chreu lluniau realistig ond hefyd yn semi abstract

IMG_2202

 

IMG_2241
Here is a picture of Erin’s 3D work

 

Beth yw eich cefndir? (What is your background?)

Rwyf wedi byw yng Nghriccieth er 2008-am drost 10 mlynedd. Yn ysgol gynradd roedd fy ffrindiau a fi yn chwarae gemau siop trwsio dilladac.Rwyf wedi gweithion chaled iawn i fod yn berson rwyf ydw heddiw.Rwyf wedi cyferbyn problemau dysgyu. Roedd darllen a mathemateg yn anodd roedd rhaid i mi gael llawer o wersi ychwanegol i helpu gyda hyn. Dwedodd yr athrawes ym mlwyddyn 2 efallai fy mod yn dioddef o anabledd o’r enw discalculia gan fy mod yn cario blaen i ysgrifennu mewn ffordd anghywir ac yn cael trafferth i gyfri ôl o 13 ar bapur. Ond ers hynny, ar ôl dderbyn fy tgau o’r 23 Awst 2018 nesi i basio Saesneg a Mathemateg gyda B a C. Mae nain cofio nol i’r adeg lle roeddwn yn cael trafferth i ddarllen ac mae hi bob amser yn atgoffa beth dwedais wrthi dwi byth give up nain

IMG_2188
Criccieth

 

Beth yw eich hoff waith celf ac oes yna unrhyw waith celf sydd wedi ysbrydoli neu wedi eich dylanwadu? (What is your favourite art piece and is there any piece of work by other artists that inspire you?

Starry Night gan Vincent van Gogh oedd fy ysbrydoliaeth fwyaf pan oeddwn i’n ifanc. Roedd yna gymaint o donyddiaeth a lliwiau gwahanol wedi ei ddefnyddio yn gweithio’n llwyddiannus efo’i gilydd.

 

1280px-Van_Gogh_-_Starry_Night_-_Google_Art_Project

 

IMG_3007

Here is Erin’s felting pieces

Sut ydych chi’n teimlo am gymdeithas celf a chrefft yng Ngogledd Cymru? Ydych chi’n credu bod yna ddigon o gyfleoedd o waith yw gal yma? (How do you feel about the art community in wales, do you think there is enough opportunity?) 

Dwi ddim yn meddwl fod yna llawer o gyfleoedd i Gymru dwi’n meddwl fod rhaid symud o leiaf i Gaerdydd i gael cyfle da. Mae yna lawer o artistiaid yng ngogledd Cymru, ond y broblem ydi bod gwaith yn rili anodd yw ffeindio.

Pa fath o sgiliau,themau neu dechnegau ydych chi eisiau yw datblygu yn y dyfodol? (Which skills, themes or techniques do you want to develop in the near future?) 

Rwyf eisiau datblygu ar fy sgiliau graffeg. Dwi’n mwynhau gwneud gwaith ar y cyfrifiadur ond mae photoshop yn un anodd ei ddefnyddio.

Here is a link to Erin’s blog: https://wordpress.com/post/blogcelfadylunioerin.wordpress.com/179

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s